Αντικριστοί χοροί Ανατ. Αιγαίου και Μικράς Ασίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Η ταινία μας προσκαλεί να γνωρίσουμε ένα επαρχιακό σχολείο στο Καπαρέλλι της Βοιωτίας. Μας κάνει κοινωνούς ενός σχολείου ζωής με πλούσια δράση, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί δουλεύουν μαζί σε ομάδες για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, έχοντας τη θέληση να ακούσουν και να μάθουν ο ένας τον άλλον.

Μακεδονία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

Μία σειρά για τους θαυμάσιους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Στο επεισόδιο αυτό παρουσιάζονται χοροί της Μακεδονίας που παρουσιάζουν ρυθμολογικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα δίδονται πληροφορίες για την ονομασία κάθε χορού, τη διαμόρφωση του ύφους των χορών κ.ά.

Θράκη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)

Μια περιγραφή της ιστορικής αφετηρίας και της εξέλιξης τριών διαδεδομένων χορών της Θράκης. Οι χοροί αυτοί είναι: Ταπεινός, Γίκνα, και Παππίσιος.

Ακριτικός Ελληνισμός

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Δεκαετίες 50, 60, 70 Α΄μέρος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(8 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Δεκαετίες 50, 60, 70 Β΄μέρος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Νησιωτική Ελλάδα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(8 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Μοριάς, Ρούμελη, Ήπειρος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Μακεδονία, Θράκη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Αρχαία Ελλάδα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.

Μικρά Ασία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Σειρά 8 επεισοδίων για την ιστορία του χορού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Σε κάθε επεισόδιο δίνονται ιστορικά στοιχεία για τους χορούς, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται διδασκαλία κάποιων από αυτούς.